Car Dealer | Toggle

Obrada slika

Pre dodavanja slike uz oglas, dobro je da se fotografije pripreme (obrade). Slike sa novih digitalnih fotoaparata mogu biti memorijski teške a dimenzionalno prevelike. Zato je dobro smanjiti slike provo po veličini. Dovoljna je širina slike 600px. Za obradu slika najčeće se koristi program PhotoShop pa ćem navesti par koraka kako u tom programu smanjiti i snimiti sliku.


Veličina slike (Image Size)

Posle startovanja programa i otvaranja slike sa opcijom File > Open
otići u dijalog prozor Image > Image Size i odabrati jedinice za meru piksele (px). Za širinu Width stavi 600px (naša preporuka).


Snimanje (imenovanje) fotografija

Za snimanje otići u padajući meni na opciju File > Sawe for WEB i odabrati format .jpg. Kvalitet od 30 do 60. Veći kvalitet daje bolju oštrinu slike, ali povećava i njenu memorijsku veličinu, što može uzrokovati njeno sporo otvaranje na sporim internet mrežama.

Kod imenovanja slike voditi računa da u nazivu (imenu fajla):

  • ne bude praznih mesta,
  • znakova interpukcije (.,:)"),
  • slova izuzev engleskog alfabeta (ć č š,.. ć ž,...).

Kod davanja imena voditi računa da naziv slike bude ujedno i njen opis.

 
Primer: (golf_3_dizel_nared).
Vidite da smo razmake između reči zamenili sa donjim crticama ( _ ), a mogli smo to uraditi i sa srednjim (-). Na primer: (golf-3-dizel-nared).

Obratite pažnju da ime slike daje i sam njen opis. Ovakav način imenovanja će pomoći da vaša slika (ogals) bude bolje rangiran na internet pretraživačima - da bude više posećen.
 


Login

Forgot your password?

Login Create an account